Xuất bản thông tin

null Tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội năm 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội năm 2019

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên tháng 12/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức vào sáng ngày 12/12, tập trung vào 02 chuyên đề liên quan đến Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019.

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên tháng 12/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức vào sáng ngày 12/12, tập trung vào 02 chuyên đề liên quan đến Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019.

Để phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng tập trung, hiệu quả, bền vững phục vụ tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Na - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tỉnh đang tập trung xử lý tồn tại về giải phóng mặt bằng, dự án chậm triển khai hạ tầng và thu hút đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã triển khai.

Cùng với đó, tỉnh triển khai đầu tư một số khu, cụm công nghiệp mới; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình quản lý hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Đến nay, tỉnh đã đầu tư 03 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp; quy hoạch 08 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp; chuẩn bị đầu tư 01 khu công nghiệp và 03 cụm công nghiệp. Đồng Tháp đã thu hút 124 dự án với tổng số vốn là 22.280 tỷ đồng. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 63.250 tỷ đồng, mức tăng trưởng 10,61%.

Bên cạnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, bà Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư còn nhấn mạnh đến hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 12, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Loan đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền cho các ngày lễ lớn, quan trọng; hoạt động mừng năm mới; kết quả điều hành kinh tế - xã hội năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tiếp tục động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền v.v..

Có thể bạn quan tâm