Xuất bản thông tin

null 94 thí sinh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

94 thí sinh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính

Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 18/12, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, với 94 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên.

Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 18/12, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, với 94 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên.

Cụ thể, 33 công chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính (23 chỉ tiêu); 38 công chức thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên (chỉ tiêu 32 thí sinh); 01 công chức thi nâng ngạch kế toán viên (01 chỉ tiêu); 04 công chức thi nâng ngạch kiểm lâm viên (03 chỉ tiêu); 18 viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự thi lên chuyên viên.

Kỳ thi lần này nhằm đánh giá, lựa chọn để bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp những công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm cao hơn trong các cơ quan, đơn vị.

Ngay sau Lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu ngày thi đầu tiên, với môn Kiến thức chung và Tiếng Anh. Ngày 20/12, các thí sinh thi viết môn Chuyên môn nghiệp vụ.

Có thể bạn quan tâm