Xuất bản thông tin

null Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Sáng ngày 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Sáng ngày 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đáng chú ý, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được quan tâm sáng tạo, đổi mới phù hợp theo từng nhóm đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Trong số các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đánh giá cao, tại Đồng Tháp nổi bật là tuyên truyền pháp luật qua Facebook, tư vấn pháp luật qua sóng truyền hình, Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng.

Ngoài ra, cả nước hiện có trên 11.600 tủ sách pháp luật, riêng Đồng Tháp có hơn 560 tủ sách pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân địa phương v.v.. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm; nhiều xã trên toàn quốc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đổi mới truyền thông chính sách; xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phổ biến pháp luật trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải am hiểu pháp luật và nêu gương trong tuân thủ pháp luật.

Có thể bạn quan tâm