Xuất bản thông tin

null Đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Sáng ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phạm vi thực hiện Nghị quyết số 138 bao gồm: chính sách tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng.

Năm 2018, kinh phí phê duyệt hỗ trợ để thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp là hơn 5,3 tỷ đồng; đến thời điểm hiện tại, có 06/08 huyện đạt tiến độ giải ngân đạt 100%, tương ứng 3,4 tỷ đồng.

Năm 2019, có 08 huyện, thị xã đăng ký hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. Tổng số đối tượng đăng ký hỗ trợ là 103 đối tượng; tổng diện tích đất thuê là 1.186 ha. Tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ là 6,6 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng, có 11 phương án, dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho vay. Tổng số đề nghị vốn vay là 4,4 tỷ đồng.

Với kết quả này, nếu so sánh với tổng kinh phí hỗ trợ và tổng kinh phí cho vay theo Nghị quyết 138 (145,4 tỷ đồng) là còn khá khiêm tốn, vẫn còn nhiều hộ dân chưa tiếp cận được chính sách.

Theo một số ngành, địa phương, quy định diện tích tối thiểu từ 10 ha liền kề nhau đối với lúa và từ 03 ha liền kề nhau đối với cây ăn trái là quá lớn nên khó đáp ứng điều kiện về diện tích hỗ trợ; đề nghị chỉ quy định diện tích thuê đất canh tác tập trung trên địa bàn ấp (khóm) hoặc xã (thị trấn) hoặc đối với những diện tích đất nằm trong cùng 01 ô bao thì xét là liền kề. Đa số các hộ cho thuê đất đều đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay vốn nên việc chứng thực hợp đồng thuê đất không thực hiện được hoặc thực hiện chưa đúng quy định.

Về chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng, một số địa phương đề nghị bổ sung thêm ngành hàng nông nghiệp khác như: thanh long ruột đỏ, sen v.v..

Ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để phát triển nông nghiệp, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, do đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết đến cấp cơ sở, từng hộ nông dân để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; xác định nguyên nhân vì sao chính sách khó tiếp cận để có giải pháp tháo gỡ.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu việc cần thiết điều chỉnh Nghị quyết 138, trong đó tích hợp các Nghị quyết khác có tính chất tương đồng đã ban hành trước đây, cập nhật các thông tin từ các quy định mới của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm