Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh hỗ trợ HTX, THT liên kết tiêu thụ nông sản

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh hỗ trợ HTX, THT liên kết tiêu thụ nông sản

Thành phố Cao Lãnh hiện có 08 Hợp tác xã và 31 Tổ hợp tác hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 và Nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ với gần 3.000 thành viên.

Thành phố Cao Lãnh hiện có 08 Hợp tác xã và 31 Tổ hợp tác hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 và Nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ với gần 3.000 thành viên.

Lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có 07 Hợp tác xã hoạt động, trong đó có 03 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân đạt 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 31 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động là 03 triệu đồng.

Thông qua hình thức mua chung, bán chung đã giúp thành viên giảm được tình trạng mua vật tư nông nghiệp kém chất lượng, chất lượng nông sản đồng đều hơn, giá cả đầu ra ổn định giúp thành viên an tâm sản xuất.

Năm 2019, các Hợp tác xã, Tổ hợp tác đã liên kết với Công ty Cổ phần giống cây trồng Đồng Tháp, Cơ sở gạo Đồng An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Uyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gò Đàng v.v. liên kết tiêu thụ nông sản với diện tích gần 500 ha.

Trong năm 2020, thành phố Cao Lãnh sẽ tập trung củng cố, hỗ trợ các Hợp tác xã thực hiện tốt các dịch vụ mang lại lợi ích cho thành viên, đồng thời tăng diện tích liên kết tiêu thụ lên 520 ha.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố sẽ giới thiệu công ty, doanh nghiệp đến hỗ trợ, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng thực hiện quy trình sản xuất xoài theo hướng hữu cơ, an toàn; tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức kinh tế tập thể, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn v.v..

Có thể bạn quan tâm