Xuất bản thông tin

null Nhận diện và phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhận diện và phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội

Đó là chuyên đề của Hội nghị báo cáo viên quý IV/2019 do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào sáng 03/12.

Đó là chuyên đề của Hội nghị báo cáo viên quý IV/2019 do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào sáng 03/12.

Theo ông Phạm Hữu Hoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nội dung sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ, hạ uy tín của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí có những bài viết truyền bá những tư tưởng sai trái, thù địch tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tư tưởng của người dân, làm người dân hiểu sai hoặc chưa chuẩn xác về một số chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu, độc, những luận điệu sai trái, ông Phạm Hữu Hoàn đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một dư luận viên xã hội, một chiến sĩ trên mặt trận thông tin.

Trước hết mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân thấy rõ tính hai mặt của mạng xã hội, nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân, tổ chức và xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” nâng cao sức đề kháng với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

Định hướng tuyên truyền tháng 12, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các báo cáo viên, bí thư, phó bí thư, các đồng chí phụ trách tuyên giáo chi bộ cơ sở, đảng uỷ cơ sở quan tâm việc khai thác, sử dụng thông tin tuyên truyền về nhân quyền; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới; các nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12 theo hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Có thể bạn quan tâm