Xuất bản thông tin

null Sa Đéc chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc vừa yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc vừa yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị nêu trên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quản lý; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng để thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”.

Đối với các vụ cháy lớn và cháy có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Thủ trưởng các đơn vị phải kịp thời có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, chỉ đạo công tác chữa cháy, cần thiết chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ công tác chữa cháy đạt hiệu quả nhanh nhất.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Công an thành phố nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để chữa cháy, kịp thời cứu người và tài sản. Trường hợp xảy ra cháy lớn, cháy lan, đám cháy diễn biến phức tạp thì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan nơi xảy ra vụ cháy chỉ đạo huy động thêm lực lượng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, góp phần giảm thiệt hại do cháy gây ra.

Có thể bạn quan tâm