Xuất bản thông tin

null Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Cụm công nghiệp

Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đã quy hoạch tổng thể 32 cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.894 ha

Tỉnh Đồng Tháp đã quy hoạch tổng thể 32 cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.894 ha, trong đó đã quy hoạch chi tiết 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích 967 ha, đang quy hoạch chi tiết 02 cụm. Sau đây là tình hình triển khai cụ thể một số cụm công nghiệp ở các địa phương trong tỉnh:

            1. Huyện Châu Thành:   

            * Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn

- Tổng diện tích 40,68 ha

+ Giai đoạn 1: 24,18 ha (đất công nghiệp 17 ha)

+ Giai đoạn 2: 16,5 ha (đất công nghiệp10,4 ha)

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Công ty CP Thủy hải sản An Phú nhận đầu tư trọn gói để triển khai 04 dự án, trong đó đã xây dựng và đi vào hoạt động 01 dự án nhà máy chế biến thủy sản (30.000 tấn/năm), các dự án còn lại (thức ăn thủy sản, bao bì, chế biến phụ phẩm,..) đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Giai đoạn 2 (mở rộng): Dự kiến, tháng 3/2011 tiến hành giao đất cho nhà đầu tư theo đúng kế hoạch của huyện. Đến nay, đã có 02 nhà đầu tư đăng ký triển khai dự án trên toàn bộ diện tích đất của giai đoạn 2. UBND huyện đã ký hợp đồng nguyên tắc và tạm ứng tiền sử dụng đất của nhà đầu tư là: Công ty TNHH Dũng Phương (5,9 ha) xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh và Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam (4,5 ha) xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và gia súc

2. Huyện Lấp Vò:  

a. Cụm công nghiệp Vàm Cống:

- Tổng diện tích: 43,1977 ha

+ Giai đoạn 1: 22,8977 gồm cụm công nghiệp: 18,174 ha và khu tái định cư: 4,7231 ha

+ Giai đoạn 2: 20,3 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I nhận đầu tư trọn gói để triển khai 05 dự án, trong đó đã xây dựng  03 dự án: dự án nhà máy chế biến thủy sản số 1, giai đoạn 1 với công suất 15.000 tấn/năm đã đưa vào hoạt động năm 2008 vừa hoàn thiện dây chuyền 2 của nhà máy chế biến thuỷ sản số 1 (15.000 tấn/năm) đưa vào họat động vào quí I/2011; Nhà máy chế biến bột cá, dầu cá hoàn thành đi vào hoạt động trong quí II/2010, các dự án còn lại trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Giai đoạn 2: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đang trong giai đoạn tư vấn khảo sát thiết kế quy hoạch.

b. Cụm công nghiệp Vàm Cống 2:

- Tổng diện tích: 49 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã có chủ trương quy hoạch bổ sung cụm công nghiệp Vàm Cống 2 (thuộc xã Bình Thành và Định An) với diện tích 49 ha. Đây là cụm công nghiệp liên kết với cảng quốc tế Vàm Cống. Chủ đầu tư - Cty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I - đang tiến hành các thủ tục thành lập và xây dựng cụm theo trình tự quy định.

c. Tuyến công nghiệp Bắc sông Xáng:

- Tổng diện tích: công nghiệp là 15,4 ha và Khu tái định cư 5,6 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp và cơ sở hạ tầng huyện làm chủ đầu tư đang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho dân và triển khai đầu tư hạ tầng và khu tái định cư. Dự kiến trong quý II/2011 sẽ giao đất cho nhà đầu tư. Đến nay, đã có 12 nhà đầu tư đăng ký lấp đầy 27 lô của tuyến công nghiệp, chủ yếu là các dự án chế biến lương thực.

3. Huyện Lai Vung: 

Cụm công nghiệp Tân Dương:

- Tổng diện tích 16 ha

+ Giai đoạn 1: 07 ha

+ Giai đoạn 2: 09ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: đã hoàn thành việc đền bù và san lấp mặt bằng. Công ty TNHH Kim Thạch nhận đầu tư trọn gói và đã triển khai hoàn thành đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất gốm xuất khẩu.

+ Giai đoạn 2: đầu tư Nhà máy sản xuất gạch cao cấp, hiện đang trong giai đoạn. 

4. Huyện Thanh Bình: 

a. Cụm công nghiệp Bình Thành

- Tổng diện tích: 66 ha

+ Giai đoạn 1: 46 ha

+ Giai đoạn: 20ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: đã hoàn thành san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng, đã có 12 dự án  đầu tư vào cụm, chiếm 100% diện tích đất cho thuê. Hiện đã có 06 dự án đi vào hoạt động, 02 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện (dự kiến trong quý I/2011 hoạt động), 04 dự án còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Giai đoạn 2: UBND huyện Thanh Bình đang lập thủ tục quy hoạch chi tiết (hiện trong giai đoạn thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

b. Cụm công nghiệp Tân Thạnh:

- Tổng diện tích 307,8 ha, trong đó đất công nghiệp là: 154,3 ha

- Quá trình triển khai thực hiện: Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - Xuất nhập khẩu Khánh Hưng đã đăng ký nhận đầu tư 130 ha, nhưng do khủng hoảng kinh tế nên đến nay nhà đầu tư vẫn chưa chính thức ký hợp đồng nhận đất để tiến hành triển khai các dự án đầu tư.

- Diện tích còn lại UBND huyện Thanh Bình đang kêu gọi các nhà đầu tư khác.

5. Huyện Cao Lãnh: 

a. Cụm công nghiệp Cần Lố:

- Tổng diện tích: 15 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã hoàn thành san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng và giao cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Đồng Tháp đầu tư trọn gói để triển khai xây dựng 05 dự án, trong đó đã hoàn thành 01 tổng kho và 01 Nhà máy chiết xuất dược liệu; Xây dựng xong Nhà máy sản xuất cồn thực phẩm và cồn y tế (1,5 triệu lít/năm). Dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2011; Các dự án còn lại trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sẽ triển khai tiếp từ năm 2011 đến năm 2012.

b. Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp

- Tổng diện tích: 65,446 ha

+ Giai đoạn 1: 14,55 ha

+ Giai đoạn 2: 50,89 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Đã hoàn thành đền bù và đầu tư hạ tầng, đã giao đất cho 02 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Thuỷ sản Đồng Tháp (8,3 ha) đang san lấp mặt bằng để xây dựng nhà máy (tiến độ thực hiện rất chậm) và Công ty Cổ phần kinh doanh thuỷ sản Sài Gòn - Cao Lãnh (5,1 ha), dự kiến triển khai các dự án về chế biến thủy sản xuất khẩu, thức ăn thủy sản và chế biến rau quả xuất khẩu (chưa triển khai dự án).

+ Giai đoạn 2: hoàn thành đền bù, đang triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng đường số 2, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và cầu Lồng Ống (tiến độ đạt khoảng 70%). Đã giao đất cho Cty TNHH Thủy sản Phát Tiến (5,6 ha) để xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản, hiện Công ty đã  xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành thử (quý IV/2010) và  đang hoàn thiện các công trình phụ (bờ kè, khu làm việc, nhà ăn…). Phần diện tích đất còn lại địa phương đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết để bổ sung ngành nghề đầu tư (chế biến lương thực, thực phẩm và một số ngành nghề khác…) nhằm đáp ứng theo nhu cầu của nhà đầu tư đăng ký nhận đất.

c. Cụm công nghiệp Phong Mỹ:

- Diện tích: 5,75 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã hoàn thành hạ tầng và giao cho Công ty Domenal nhận đầu tư trọn gói để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản. Hiện đã xây dựng hoàn thành Nhà máy chế biến thủy sản công suất 60.000 tấn/năm (đưa vào hoạt động vào đầu năm 2010), dự án còn lại trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

d. Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm An Bình:

- Tổng diện tích:16 ha

+ Giai đoạn 1: 8,67ha

+ Giai đoạn 2: 7,33ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và giao đất cho Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ - TP Hồ Chí Minh đầu tư trọn gói, đang xây dựng Nhà máy giết mổ gia cầm - gia súc (xây dựng hàng rào, nhà xưởng, nhà làm việc. Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các công trình phụ), dự kiến sẽ đưa nhà máy vào hoạt động trong quí I/2011.

            + Giai đoạn 2: được quy hoạch xây dựng chợ chuyên doanh gia súc, huyện đang lập dự án đầu tư để tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư.

6. Thị xã Hồng Ngự:  

Cụm công nghiệp An Lộc - An Bình A

- Tổng diện tích: 34 ha

+ Giai đoạn 1:15 ha

+ Giai đoạn 2:19 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1: đã hoàn thành giải phóng mặt được 09 ha, diện tích còn đang tiếp tục vận động đền bù, hiện đã giao 3,7 ha đất cho 02 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần chế biến thức ăn thuỷ sản Việt Hồng 1,1 ha (đã xây dựng hoàn thành Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản đầu năm 2009), Công ty TNHH TM DV-XNK Tường Nguyên (2,6 ha) đã nhận đất và đang san lấp mặt bằng để triển khai các dự án Nhà máy lau bóng gạo, phân vi sinh v.v..

 + Giai đoạn 2 (mở rộng): UBND thị xã đang thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết theo trình tự thủ tục qui định (hiện đang trình thẩm định nhiệm vụ quy họach chi tiết).

7. Huyện Tam Nông: 

a. Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Vật liệu xây dựng Phú Hiệp

- Diện tích: 60 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, hiện có 02 nhà đầu tư: Công ty CP Vinaconex 27 (đăng ký nhận 22 ha, trong đó 05 ha đất xây dựng nhà máy) và Công ty TNHH 1 Thành viên Vận tải & Khai thác khoáng sản Hoàng Long (nhận 34 ha, trong đó 10 ha xây dựng nhà máy). Các nhà đầu tư đang trong giai đoạn lập dự dự án đầu tư.

b. Cụm công nghiệp Phú Cường

- Tổng diện tích: 32,5 ha

+ Giai đoạn 1: 14 ha

+ Giai đoạn 2: 18,5 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

+ Giai đoạn 1:

Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và giao cho Cty CP Tập đoàn Hoàng Long đầu tư trọn gói, hiện để triển khai xây dựng 04 dự án: trong đó đã xây dựng hoàn thành Nhà máy chế biến thủy sản và Nhà máy thức ăn thủy sản đi vào hoạt động vào đầu năm 2010 các dự án còn lại sẽ triển khai trong năm 2011.

+ Giai đoạn 2: nhà đầu (Cty CP Tam Nông) đang trong giai đoạn thỏa thuận giá đền bù với dân để nhận đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, kho bảo quản và tồn trữ lúa sau thu hoạch.

c. Cụm công nghiệp Phú Ninh

- Tổng diện tích: 147 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết và đang kêu gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây là cụm có quy mô diện tích lớn hơn quy định, đã quy hoạch chi tiết nhưng chưa được thành lập chính thức nên phải làm các thủ tục thoả thuận với Bộ Công Thương.  

8. Huyện Tháp Mười:

Cụm công nghiệp - dịch vụ- thương mại Trường Xuân

- Tổng diện tích: 93 ha, trong đó đất công nghiệp 40 ha

- Quá trình triển khai thực hiện:

Đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng và đang đầu tư xây dựng hạ tầng, hiện có 01 nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Phú Mỹ Vinh) đăng ký nhận 40ha đất công nghiệp để đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu và hệ thống Silo dự trữ lúa gạo (hiện chủ đầu tư đang lập dự án kho Silo 400.000 tấn, nhà máy xay xát 1,2 triệu tấn/năm).

9. Huyện Tân Hồng:

a. Cụm công nghiệp Gáo Lồng Đèn

- Tổng diện tích: 50 ha

 + Giai đoạn 1: 05 ha

+ Giai đoạn 2: 45 ha

            - Quá trình triển khai thực hiện:      

+ Giai đoạn 1: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 làm chủ đầu tư và đang kêu gọi đầu tư.

+ Giai đoạn 2: Đang lập quy hoạch chi tiết và đã đền bù 09 ha để giao cho Cty CP Tam nông (06 ha) đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực (hiện Cty đã tiến hành san lấp mặt bằng, dự kiến qúi I năm 2011 khởi công xây dựng và đầu năm 2012 hoàn thành đi vào sản xuất) và Công ty TNHH Tường Nguyên (03 ha) đầu tư xây dựng kho chứa vật tư phân bón, hiện Công ty đang làm các thủ tục để nhận đất.

            b. Cụm công nghiệp Tân Thành B:

- Tổng diện tích: 32 ha

+ Giai đoạn 1: 17 ha

+ Giai đoạn 2: 15 ha

- Quá trình triển khai xây dựng:

+ Giai đoạn 1:

Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết và giải phóng mặt bằng được 14 ha. Đã giao cho nhà đầu (Công ty TNHH Kim Tài Nguyên) đầu tư trọn gói, để triển khai 02 dự án (chế biến thức ăn gia súc và cán thép), nhưng đến nay Công ty chỉ mới san lấp mặt bằng (khoảng 40% diện tích) và xây dựng hàng rào (khoảng 30% khối lượng) rồi ngưng đầu tư từ cuối năm 2008 đến nay. UBND tỉnh đã có chủ trương rút giấy phép đầu tư và thu hồi đất của Cty TNHH Kim Tài Nguyên để kêu gọi các nhà đầu tư khác.

Có thể bạn quan tâm