Xuất bản thông tin

null Điểm du lịch Vườn cây ăn trái Năm Tiệm được Tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Điểm du lịch Vườn cây ăn trái Năm Tiệm được Tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

Để  khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái trên địa bàn Huyện, vừa qua, Uỷ ban nhân dân huyện Lấp Vò, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến về hỗ trợ chi phí đầu tư phát triển du lịch cho Điểm tham quan Vườn cây ăn trái Năm Tiệm (ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò).

Lãnh đạo Tỉnh, Huyện đến tham quan, chụp ảnh tại Điểm du lịch

Sau khi xét đề nghị của Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân Tỉnh thống nhất về chủ trương chi hỗ trợ chính sách đầu tư phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho Hộ kinh doanh Điểm tham quan vườn trái cây Năm Tiệm thuộc huyện Lấp Vò, với tổng số tiền 300 trăm triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2023 (chính sách ưu đãi đầu tư). Việc thực hiện hỗ trợ chính sách đầu tư phát triển du lịch này giúp Điểm Du lịch được mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lấp Vò./.

 Đăng Khoa

Có thể bạn quan tâm